Představujete si pod pojmem domácí zdravotní péče péči sociálně-zdravotní směřovanou spíše na seniory? Myslíte si, že zdravotní sestry vám doma tak maximálně odeberou krev nebo převážou již ošetřenou ránu? Tak to jste na velkém omylu. Jednak domácí zdravotní péče je určena všem pacientům bez rozdílu věku. Postarají se tedy o miminka, o větší děti, o dospělé až po již zmíněné seniory. A za druhé, specializované zdravotní agentury zajistí i intenzivní péči. Pacientům tak může být poskytována například domácí fyzioterapie, domácí parenterální výživa, ale také domácí hemodialýza nebo domácí umělá plicní ventilace.

Intenzivní zdravotní péče pod záštitou pojišťoven

Pod záštitou zdravotních pojišťoven probíhají pilotní projekty. V rámci těchto projektů jsou do domácího prostředí zaváděny nové služby včetně intenzivní péče. Lékaři, nemocnice i zdravotní pojišťovny si uvědomují důležitost domácí zdravotní péče a také její prospěch pro pacienty. Ti jsou v mnohem lepší psychické pohodě, ve vlastním prostředí obklopeni svými blízkými, diametrálně se jim zvyšuje kvalita života a často se mohou navrátit i k práci. Druhotným efektem domácí zdravotní péče je také uvolnění nemocničních lůžek. V pohodlí domova tak díky možnosti intenzivní péče mohou v dnešní době zůstávat i pacienti závislí na plicním ventilátoru, nosogastrické sondě či dialyzační jednotce.

Špička mezi poskytovateli domácí zdravotní péče

Agenturou, která iniciuje a aktivně se podílí na pilotních projektech je ProCare Medical. Jejich cílem je, aby co nejvíce pacientů mohlo stonat doma. Proto také poskytují široké portfolio služeb včetně intenzivní medicíny, kdy zajišťují domácí parenterální výživu, domácí umělou plicní ventilaci nebo domácí hemodialýzu, ale také převoz pacientů plně vybavenými sanitkami. Moc dobře si uvědomují, jak je domácí zdravotní péče náročná a snaží se tak ulehčit i rodině a blízkým pacientů. Na potřebná vyšetření či kontroly pacienty dovezou, doprovodí a zase odvezou zpět domů. Ve svém týmu mají lékaře i zdravotní sestry s potřebnou specializací.

Jejich hlavní sídlo naleznete v Praze, ale jejich pobočky již v osmi krajích ČR. Po dohodě se zdravotní pojišťovnou však zajišťují domácí zdravotní péči na celém území České republiky. Všechny podrobnosti najdete přehledně na www.procare.cz.