Dnešní doba je dobou možností a není to jen ohraná fráze. Mladá generace má to štěstí žít v době neomezených možností, kdy se mohou svobodně rozhodnout, jaký život chtějí prožít. Mohou pracovat, cestovat, založit rodinu nebo se odstěhovat na jiný kontinent. Aby toho dosáhli, potřebují zdravé prostředí pro vlastní růst a přesně tím je Park Lane International School.

Park Lane International School a IB program

Vaše děti rostou rychleji, než jste čekali a na vás je, abyste pro ně teď vybrali školu, na které budou moci naplno využít svůj potenciál a připravit se na studium na univerzitě, které jim dopomůže k vysněnému životu.

Park Lane International School nabízí v rámci IB program, celým názvem International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP), pro naplnění vlastního potenciálu. Pro děti ve věku od 16 do 19 let jsme připravili akademicky náročný a zároveň vyvážený studijní program, který jim pomůže rozvinout potřebné dovednosti a naučit se znalosti, které využijí při dalším studiu.

IB program není pouze o vzdělání

Samotný program není pouze o vzdělání. Je sestaven do komplexní podoby, která pomáhá rozvíjet intelektuální, společenskou, emocionální a fyzickou stránku dětí. Pozitivní zpětnou vazbu na čas strávený ve studijním programu máme nejen od samotných studentů, ale také od rodičů, kteří vidí, jak u nás jejich děti prospívají. Důkazem je vysoké procento úspěšně podaných přihlášek. Potvrzuje to i vysoké hodnocení Park Lane International School od světových vzdělávacích institucí.

International Baccalaureate Diploma Programme

Samotný program jsme si už představili. Jestli chcete nakouknout pečlivěji, využijte naše dny otevřených dveří. Zatím se podíváme, na kterých principech celý IB program Praha stojí.

  • Celkový rozvoj – žáci se rozvíjí po po fyzické, intelektuální, emocionální a mravní stránce. Přistupujeme k nim jako ke komplexní lidské bytosti.

  • Pozitivní přístup – v porovnání s běžným školstvím je naší snahou rozvíjet pozitivní přístup studentů ke vzdělání a připravit je tak na vysokoškolské povinnosti.

  • Základem je 6 předmětů – studenti jsou provedeni výukou skrze 6 předmětů, díky kterým porozumí probírané látce na hlubší úrovni.

  • Tradiční akademické předměty – Park Lane International School se zaměřuje na tradiční akademické předměty včetně samotného vědění, kterému je věnován kurz Teorie vědění.

  • Studium cizích jazyků – studenti se učí minimálně dva cizí jazyky a věnují se tak i poznávání cizích kultur.

  • Extended essay (rozšířená esej) – metoda, která se zaměřuje na prohloubení studentova osobního zájmu v určitém směru.

  • CAS – program věnující se rozvoji mezilidských vztahů prostřednictvím kreativity, akce a služby.

Ve zkratce můžeme říct, že je celé studium zaměřeno na schopnost studenta vést zodpovědně své vlastní vzdělání. Naši studenti se sami učí jakým způsobem si vybírat témata ke studiu z hlediska dlouhodobých výsledků a kde hledat kvalitní a prověřené informace. Naši vyučující jsou jim během celého procesu neodmyslitelnou oporou.

Student nese odpovědnost za vlastní budoucnost

V rámci IB programu jsou studenti vedeni k odpovědnosti za vlastní vzdělání. Studijní plán není postaven na látce, kterou je třeba se naučit a odříkat, ale naopak vede studenty k samostudiu v rámci konkrétních směrů. Tím učíme své svěřence odpovědnosti za budoucí život, ať už mluvíme o dalším vzdělání, podnikání nebo osobním životě. Ředitel mezinárodní školy Park Lane International School Paul Ingarfield postavil program tak, aby plně odpovídal potřebám současných studentů, tlakům doby i jejich vlastnímu směřování, ať je jakékoliv.