Není tomu zas tak dávno, co nás zdravotní situace ve světě odtrhnula od každodenní reality. Leč jsme tak byli zvyklí se potkávat s našimi kolegy a kamarády dnes a denně, tak najednou tato možnost zmizela vniveč. A to se týkalo dokonce i tak důležitých oblastí, jako jsou škola a práce.

Jenže ani škola ani práce nemůže počkat, než přejde největší krize. Vzniká nám tak problém, který naštěstí dokázaly velice kvalitně a efektivně vyřešit moderní technologie. Studium i práce se náhle stala mnohem dostupnější, a i když je pandemie pryč, tak v online prostředí do značné míry zůstává.

Pracovní konference a školení online

Hlavně pro pracovní kolektivy mohla být taková situace velice kritická. Kdokoliv totiž měl tu možnost, tak musel povinně začít pracovat variantou takzvaného home office, což znamená práci plně z domova. Pro mnohé společnosti nebyla taková situace až takovou krizí proto, že videokonference mohla používat pro kontakt s mezinárodními pobočkami a klienty. Zkrátka šance být na schůzi bez prostorové závislosti je velkou výhodou.

Úspěšný přerod vzdělávání do online prostředí

V online prostředí je sice vzdělávání mnohem méně ověnčeno přímým kontaktem a může tak vznikat celá řada bariér a problémů. Na druhou stranu nám ale moderní e-learning dokázal otevřít oči a dal nám celou řadu nových možností, jak pracovat s kontakty a znalostmi. Dnes už navíc patří mezi standardy, že školitelé mají prezentační studio a veškeré e-learningové prostředky k tomu, aby mohly pracovat nejen ve školách, ale také v progresivním vzdělávání celých firem.

Nový software a speciální systémy

Do značné míry se najednou otočila pozornost ve vývoji software a aplikací také směrem k tomuto problému. Pro týmové schůzky sice existovala již tou dobou celkem velká masa nástrojů, ale ani zdaleka to nepokrylo speciální potřeby. Naopak celá řada firem vlastní svoje konferenční systémy, které dokáží nabídnout speciální funkce, vyšší ochranu i celou řadu dalších podobných věcí. To vše je přitom jenom malým zlomkem potřeb, které mohou mít firmy v ohledu online vzdělávání a konferencí.